Privacy & cookie beleid

Versie 1.0 van 25 februari 2020

Algemeen

Doenkies (Stichting Samen YES gevestigd in Culemborg, hierna “Doenkies” of “wij“) vindt jouw privacy erg belangrijk en wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen en om transparant te zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en wat we daarmee doen.

Dit privacy en cookie beleid (“beleid”) geeft informatie over hoe Doenkies omgaat met persoonsgegevens van mensen (“Gebruiker”, “jij”,“jou” of “jouw”) die de doenkies.nl website en/of de doenkies app gebruiken (“Platform”).

Dit beleid kan altijd aangepast worden. Jij wordt geadviseerd regelmatig dit beleid te lezen en eventuele wijzigingen tot je te nemen. Hieronder volgt de meest recente versie van dit beleid (versie 1.0, 25 februari 2020).

1. Wanneer is dit privacy en cookie beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing wanneer Doenkies persoonsgegevens van jou verwerkt, via het Platform of anderszins.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Stichting Samen YES! , gevestigd aan de Anthonie van Diemenstraat 18a, 4104 AE  in Culemborg en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 75864789. Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen via privacy@doenkies.nl.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens en welke data wordt daarbij opgeslagen?

Categorie I Gebruik van het Platform

A. Aanmelding en gebruik van het platform

Uitleg: toegang geven tot- en gebruik van Platform.

Grondslag: Doenkies verwerkt deze gegevens om haar overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

Welke data: Wanneer jij je aanmeldt op het Platform heeft Doenkies jouw naam (voor- en achternaam) en email adres nodig.

 Tijdens het gebruik van het Platform verwerkt Doenkies informatie over:

  • De acties waar jij aan deelneemt, inclusief foto’s die je hiervoor moet insturen (deze foto’s worden alleen gebruikt om de Doenkies punten te kunnen toekennen aan de Gebruiker);
  • Het aantal Doenkies punten dat je hebt op jouw account en het stemmen met jouw Doenkies punten op de projecten die jij hebt geselecteerd;
  • Jouw likes van berichten op het platform;
  • Welke berichten die jij via het Platform met derden deelt.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens voor dit doel bewaard? Deze gegevens worden bewaard zolang jouw account actief is op het Platform.  

 

B. Voor het technisch en functioneel beheer van het Platform

Uitleg: Wanneer je het Platform bezoekt, zullen onze Platform administrators technische data verwerken gelinkt aan het beschikbaar stellen van functionaliteit van het Platform. Met deze technische data, kunnen onze Platform administrators de website en app beheren, bijvoorbeeld om technische problemen op te lossen. Op deze manier zorgt Doenkies ervoor dat je (continue) de informatie en functionaliteit kan vinden op het Platform. Voor dit doel gebruikt Doenkies ook cookies (zie daarvoor onderdeel [6] van dit Privacy en Cookie Beleid).

Grondslag: Doenkies verwerkt deze informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang.

Welke data: Doenkies verwerkt technische data zoals welke pagina’s en functionaliteit op het Platform door jou wordt gebruikt.

  • Website specifiek: welke internetbrowser en besturingssysteem jij gebruikt, en de duur van een bezoek of sessie.
  • Doenkies App specifiek: welk type telefoon en welk besturingssysteem jij gebruikt.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens voor dit doel bewaard? Doenkies bewaart alleen recente technische data (afhankelijk van jouw laatste gebruikers sessies), zolang jij gebruik maakt van het platform

 

C. Om vragen van jou te beantwoorden

Uitleg: jij kan contact met ons opnemen via ons Platform (website en/of app), social media, via e-mail, brief of per telefoon. In dit geval gebruiken wij persoonsgegevens om jouw vragen te kunnen beantwoorden.

Grondslag: Doenkies verwerkt jouw persoonsgegevens hiervoor op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Welke data: Doenkies verwerkt jouw email adres, (eventueel) bedrijfsnaam, jouw contactinformatie, jouw correspondentie met ons over jouw vraag en alle andere persoonsgegevens die jij met Doenkies deelt en welke nodig zijn om jouw vraag te beantwoorden.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens voor dit doel bewaard? Doenkies bewaart deze persoonsgegevens zo lang als redelijk noodzakelijk om jouw vraag af te handelen, waarbij we ernaar streven om je gegevens maximaal 1 jaar op te slaan.

 

Categorie II Personalisatie van het Platform

A. Voor het leveren van gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten aan jou

Uitleg: Doenkies gebruikt als je hiervoor toestemming hebt gegeven (geaggregeerde) persoonsgegevens om jou gerichte aanbiedingen en diensten te leveren op het Platform. Zo kunnen wij de inhoud van het Platform beter laten aansluiten bij jouw interesses. Bijvoorbeeld door je te wijzen op acties op het Platform over specifieke producten of diensten van bedrijfspartners die aansluiten bij jouw interesseprofiel, maar ook om bepaalde enquêtes, acties en nieuws onder je aandacht te brengen.

Grondslag: Doenkies verwerkt persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van jouw toestemming.

Welke data: Doenkies gebruikt hiervoor persoonsgegevens die jij in jouw profiel vastlegt, zoal belangstelling voor thema’s zoals Mobiliteit, Voeding, Spullen, Recyclen en daarnaast informatie over jezelf (zoals geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats en telefoonnummer) en acties waaraan jij het deelgenomen op het Platform. Ook analyseert Doenkies informatie over welke informatie je liket en deelt met anderen vanuit het platform.

Hoe lang wordt deze persoonsgegevens voor dit doel bewaard? Deze gegevens worden in beginsel bewaard zolang jouw account actief is op het Platform. Als je aangeeft niet langer gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten te willen ontvangen, zullen we deze persoonsgegevens weer verwijderen.

 

Categorie III Gebruik van persoonsgegevens voor onze zakelijke activiteiten

A. Voor ontwikkeling en verbetering van het Platform

Uitleg: Doenkies gebruikt geaggregeerde persoonsgegevens om de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit van het Platform te verbeteren.

Grondslag: Doenkies verwerkt persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Welke data: Doenkies analyseert hiervoor informatie over hoe jij navigeert over de Doenkies website, zoals welke pagina’s jij bezoekt, de browser die je gebuikt en de duur van je bezoek. Daarnaast kunnen we je via enquêtes om informatie vragen over het gebruik van het Platform.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens voor dit doel bewaard? Doenkies bewaart deze persoonsgegevens voor een maximale periode van 6 maanden.

 

 B. Voor het maken van geaggregeerde overzichten voor Doenkies en bedrijfspartners

Uitleg: Om inzicht te krijgen in het gebruik van het Platform en hierover aan bedrijfspartners te kunnen rapporteren, maakt Doenkies geaggregeerde overzichten van aantallen gebruikers, het gebruik van het platform, deelname aan acties en overige relevante factoren. Om deze overzichten op te stellen maakt Doenkies gebruik van jouw persoonsgegevens. De overzichten die wij aan bedrijfspartners verstrekken bevatten enkel nog geaggregeerde informatie en zijn niet meer tot jou te herleiden.

Grondslag: Doenkies verwerkt jouw persoonsgegevens hiervoor op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Welke data: Doenkies gebruikt hiervoor informatie over jouw gebruik van het Platform (zoals aan welke acties jij deelneemt en welke berichten op het platform je liket) en extra informatie die wij van jou ontvangen, bijvoorbeeld via enquêtes.

Hoe lang worden persoonsgegevens voor dit doel bewaard? Deze gegevens worden bewaard zolang jij gebruik maakt van het Platform.

4. Hoe lang worden persoonlijke data en persoonsgegevens bewaard?

Doenkies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard is afhankelijk voor het doel waarvoor deze worden gebruikt. Doenkies heeft daarom in artikel 3 van dit Privacy en Cookie Beleid per doeleinde aangegeven hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Dit laatste houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor Doenkies van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen houden in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

5. Wie heeft er toegang tot of ontvangt jouw persoonlijke data?

Doenkies behandelt jouw persoonsgegevens met zorg en aandacht en doet dit vertrouwelijk. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden partijen anders dan expliciet opgenomen in dit beleid.

 • Samen Yes BV (gevestigd te Anthonie van Diemenstraat 18a, 4104 AE in Culemborg) is de uitvoerende organisatie die voor Stichting Samen Yes!, de diensten van Doenkies aanbiedt, waaronder het Platform.
 • bViva International BV (gevestigd te Nieuwstraat 12, 3311 XR Dordrecht, Nederland, “bViva”) levert de Doenkies App en het beveiligd gedeelte van de doenkies.nl website. bViva verwerkt jouw persoonsgegevens als verwerker van Doenkies. bViva heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om er voor te zorgen dat persoonsgegevens van Gebruikers exclusief worden verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven in artikel 3 van dit Privacy en Cookie Beleid.
 • Overige dienstverleners. Doenkies schakelt daarnaast andere dienstverleners in voor het uitvoeren van haar activiteiten. Hierbij kun je denken aan marketingbureaus, bedrijven die zorgen voor website hosting, en algemene ICT dienstverlening.
 • Bedrijfspartners van Doenkies. Bedrijfspartners van Doenkies krijgen enkel toegang tot een (versleutelde) versie van jouw Doenkies ID, zodat wij kunnen vaststellen dat jij meedoet aan een actie.
 • Bevoegd gezag. Het kan voorkomen dat Doenkies persoonsgegevens moet verstrekken aan de bevoegde instanties wanneer dit door wet- of regelgeving wordt vereist.

6. Welke cookies gebruikt Doenkies?

Op dit moment gebruikt de Doenkies app nog geen cookies of soortgelijke technieken. Daarom word je dus niet gevraagd om toestemming voor cookie-achtige technologie op de Doenkies app.

De website van Doenkies (www.doenkies.nl en sub-domeinen) gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje (of onderdeel van een bestandje) dat wordt gemaakt en opgeslagen op jouw computer (of tablet of telefoon) en vervolgens uitgelezen door een webserver. Cookies kunnen data verzamelen over het gebruik van het Platform, zoals welke pagina’s worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer jij het Platform gebruikt, worden cookies uitgelezen door de webserver om informatie die eerder was opgeslagen uit te lezen.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Essentiele cookies: Doenkies maakt gebruik van cookies die essentieel zijn om de functionaliteit van het Platform aan te bieden. Denk hierbij aan cookies die jouw voorkeuren onthouden en ervoor zorgen dat de website goed werkt.

Privacy-vriendelijke analytische cookies: Daarnaast maakt Doenkies gebruik van analytische cookies om het gebruik van de doenkies.nl website te analyseren. Doenkies maakt hiervoor gebruik van een privacy-vriendelijk ingestelde versie van Google Analytics (waarover we hieronder meer informatie hebben opgenomen).

Overige cookies: Alleen wanneer jij vooraf toestemming hebt gegeven zal Doenkies andere cookies plaatsen. Door deze niet strikt noodzakelijke cookies verzamelt Doenkies informatie over jouw gebruik van het Platform en jouw voorkeuren. Voorbeelden hiervan zijn welke webpagina’s je hebt bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Indien jij niet instemt met gebruik van deze cookies, gebruiken we deze cookies niet.

 

Voor het overzicht hebben we hieronder ook alle cookies die wij gebruiken in een tabel opgenomen, samen met alle relevant informatie per cookie:

Cookie Domein Retentie Periode Omschrijving cookie
cookielawinfo-checkbox-necessary Doenkies.nl 1 jaar Deze cookies worden gebruikt om je cookie voorkeuren op deze website op te slaan Zo hoef je voor deze site niet iedere keer opnieuw je voorkeuren aan te geven.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Doenkies.nl 1 jaar
viewed_cookie_policy Doenkies.nl 1 jaar
_ga Doenkies.nl 1 jaar Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om het bezoek aan onze website te analyseren. Hierdoor kunnen wij onze website blijven verbeteren.
_gat_gtag_UA_158213625_1 Doenkies.nl 1 dag
_gid Doenkies.nl 1 dag

 

Omdat wij ook een YouTube video op onze website ingebed hebben staan, worden de volgende cookies vanuit YouTube op de pagina geladen.

Cookie Domein Retentie Periode Omschrijving cookie
IDE Doubleclick.net 1 jaar Registreert gebruikers acties na het kijken of klikken op een advertentie, met als doel om de effectiviteit van een advertentie te meten.
test_cookie Doubleclick.net 1 dag Wordt gebruikt om te controleren of de browser van een gebruiker cookies ondersteunt.
GPS Youtube.com 1 dag Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van GPS.
PREF Youtube.com 2 jaar Registreert jouw voorkeuren, zoals taal, aantal zoekresultaten dat je graag op een pagina ziet etc.
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com 179 dagen Probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op pagina’s waarop een YouTube video ingebed is.
YSC Youtube.com Sessie Registreert welke video’s een gebruiker heeft bekeken.
remote_sid Youtube.com Sessie Slaat de voorkeuren voor de video player op van de gebruiker.

 

Als jij helemaal geen cookies wenst te ontvangen, dan kan je jouw browser zo instellen om cookies te weigeren. Let op, het kan zo zijn dat dan niet alle functionaliteit van het Platform (of van andere websites) meer werkt.

 

Google Analytics

Doenkies gebruikt Google Analytics cookies op haar Platform. Google Analytics is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische data om Doenkies inzicht te geven over hoe gebruikers de website gebruiken. Doenkies heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen en heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo zal Google zal de laatste drie cijfers van jouw IP-adres verwijderen en je gegevens in beginsel niet met derden delen. Doenkies maakt geen gebruik van enig andere Googleservice(s) gerelateerd aan Google Analytics. Doenkies deelt (binnen de mogelijkheden van Google Analytics functionaliteit) geen persoonsgegevens met Google. Google mag de hiervoor genoemd informatie alleen delen met derde partijen als Google dit van rechtswege moet doen, of wanneer derde partijen deze informatie verwerken namens Google. Hier kan jij meer informatie vinden over Google Analytics.

7. Jongeren onder 16 jaar en persoonsgegevens hoe zit dat?

Jongeren onder de leeftijd van 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan Doenkies aanbieden wanneer zij schriftelijke toestemming hebben van een van hun ouders of rechtelijk vertegenwoordiger die dit beleid hebben gelezen. Indien je vermoed, als ouder of rechtelijk vertegenwoordiger, dat een jongere onder de 16 jaar persoonsgegevens aan Doenkies aanbiedt, neem dan contact met Doenkies op, zodat deze data kan worden verwijderd.

8. Hoe beveiligen wij data?

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en Doenkies heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om verlies of onjuiste verwerking van data tegen te gaan. Voor dit doel hanteren Doenkies en haar serviceproviders verschillende veiligheidstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, evenals beveiliging van de fysieke locatie waar persoonsgegevens worden opgeslagen.

9. Worden er persoonsgegevens buiten de EU (Europese Unie) verwerkt?

Doenkies verwerkt in principe alle persoonsgegevens binnen de EU. Ook met onze verwerkers hebben we afspraken gemaakt zodat jouw persoonsgegevens door hun binnen de EU worden verwerkt.

Een uitzondering hierop kan de inzet van serviceproviders zijn, zoals email marketingprogramma’s, die de persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Indien dit van toepassing is dan treft Doenkies passende maatregelen met deze leveranciers om zeker te stellen dat de Europese privacyregelgeving wordt nageleefd bij de gekozen serviceprovider. Je kunt ons altijd verzoeken om jou inzicht te geven in de regelingen die wij hiervoor getroffen hebben.

Indien jij het Platform gebruikt wanneer je buiten de EU bent, dan kunnen persoonsgegevens door Doenkies buiten de EU worden verstuurd zodat jij het Platform kan blijven gebruiken.

10. Met wie neem ik contact op met vragen over dit privacy en cookie beleid en om mijn rechten uit te oefenen?

Heb je vragen of wil je gebruik maken van je rechten? Dan kun je Doenkies via de app (onder feedback), de website, per brief, of per email bereiken. Ons emailadres voor dit soort vragen is privacy@doenkies.nl, ons kantooradres is [Stichting] Doenkies, Anthonie van Diemenstraat 18a, 4104 AE in Culemborg. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kan Doenkies je vragen om je te identificeren. Doenkies zal je hier separaat over informeren als dit nodig is. Doenkies reageert zo spoedig mogelijk op je vraag of verzoek, bij voorkeur binnen 4 weken.

 

Welke rechten heb je?

 • Jij kan altijd en zonder kosten toegang krijgen tot de persoonsgegevens die Doenkies over jou verwerkt;
 • Jij kan vragen om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen als de informatie onjuist of onvolledig is;
 • Jij kan vragen om jouw persoonsgegevens te laten of verwijderen;
 • Jij hebt verder het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, data over te dragen aan een andere organisatie en bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens door Doenkies voor bepaalde doeleinden.

 

Heb je een klacht over hoe we met je persoonsgegevens omgaan? Laat het ons vooral weten, we kijken graag of we het samen kunnen oplossen. Komen we er niet uit dan vinden we dat natuurlijk er jammer. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.